Sa(n)jam knjige u Istri

Tko / što

Organizator
Udruga Sa(n)jam knjige u Istri

Suorganizatori
Castropola d.o.o.
HGK – Zajednica nakladnika i knjižara Hrvatske
Savjet Sajma: Erik Lukšić, Lidija Musi, Valter Šarić, Vladimir Torbica, Slavica Ćurković

 

Programski odbor:

Marta Andrić, Vladislav Bajac, Ana Bogišić, Mauricio Ferlin, Vladislava Gordić-Petković, Miodrag Kalčić, Boris Koroman, Ivana Peruško, Nives Tomašević, Magdalena Vodopija

 

direktorica Sajma

direktorica Sajma

Magdalena Vodopija

sudjelovala je u organizaciji i programima mnogih kulturnih i estradnih manifestacija u Puli i Istri, a 1990. godine utemeljila je (bivšu) knjižaru Castropola (zajedno s ocem Boškom Obradovićem i Zoranom Vodopijom), pet godina kasnije pulski Sajam knjige u Istri i potom Udrugu Sa(n)jam knjige u Istri koja organizira Sajam knjige u Istri, Festival dječje knjige Monte Librić, Knjižnu nagradu Kiklop, festival Polis…

zamjenica direktorice i glavna organizatorica

zamjenica direktorice i glavna organizatorica

Slavica Ćurković

diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu – Odsjeku za pedagogijske znanosti i Visokoj učiteljskoj školi u Puli, radila je na organizacijskim poslovima Pula Film Festivala i Muzeja suvremene umjetnosti Istre, a od 2008. u Udruzi Sa(n)jam knjige u Istri obavlja poslove direktorice Festivala dječje knjige Monte Librić, organizatorice Sa(n)jma knjige u Istri i festivala Polis te koordinatorice i tajnice knjižne nagrade Kiklop. Od 2012. glavna je organizatorica Sajma.

zamjenica glavne organizatorice i voditeljica ureda za goste

zamjenica glavne organizatorice i voditeljica ureda za goste

Rea Korani

apsolventica je talijanskoga jezika i književnosti na Sveučilištu Jurija Dobrile u Puli. Od 2006. godine angažirana je u Udruzi Sa(n)jam knjige u Istri, gdje obavlja poslove koordinatorice i hospitality usluge za programski dio Sajma, glavna je organizatorica Festivala dječje knjige Monte Librić, moderatorica programa i kreatorica festivalskih glazbenih najava.

voditeljica prodaje

voditeljica prodaje

Tina Zenzerović

apsolventica na Tekstilno-tehnološkom fakultetu u Zagrebu, smjer Modni dizajn. Do 2011.godine radila je u programskom djelu Sajma poslove organizacije, a od 2012., radi kao voditeljica prodajnog dijela Sajma.

Izvršna organizatorica

Izvršna organizatorica

Lovorka Lisičić

Nesuđena pravnica, već gotovo dvadeset godina radi kao glazbena managerica. Sudjelovala je u organizaciji više stotina koncerata i glazbenih manifestacija te zastupa(la) brojne glazbene izvođače (Ivana Banfić, grupa "Karma", Boris Novković, Minea...). Od 2002. radi na Sa(n)jam knjige kao izvršna organizatorica.

glavni dizajner Sajma

glavni dizajner Sajma

Mauricio Ferlin

diplomirao je dizajn na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu. Bavi se dizajnom, scenografijom i video stvaralaštvom, a za svoj rad je i višestruko nagrađivan. Autor je imena Sa(n)jam knjige u Istri, od 2001. godine stalni je suradnik Sajma.

urednik kataloga Sajma

urednik kataloga Sajma

Miodrag Kalčić

diplomirao je fiziku, povremeni je i stalni suradnik programskih i inih odbora, pisac tekstova i (ko)autor Sajamskog slogana, urednik kataloga i web stranica Sa(n)jma knjige u Istri od 1998. godine.

urednica web stranice Sajma

urednica web stranice Sajma

Iris Mošnja

magistrica hrvatskog jezika i književnosti. Od 2006. godine radi u prodajnom dijelu Sajma knjige u Istri, a od 2010. kao koordinatorica festivalskog programa Sajma, koordinatorica i moderatorica programa Festivala dječje knjige Monte Librić, te na administrativnim i organizacijskim poslovima Udruge.

 

dizajnerski tim

Vibor Juhas, Matko Plovanić i Neven Kacun

zamjenica voditeljice prodaje

zamjenica voditeljice prodaje

Nina Plovanić

fotografkinja

fotografkinja

Tanja Draškić Savić

Diplomirani Majstor umjetničke fotografije po licenci Famous Photography School - USUF IVAS International Visual Art Society Beograd. Za svoj rad je višestruko nagrađivana. Članica je FEP (Federation of European Photographers) i HDLU-a Istre. Od 2012. godine radi kao službena fotografkinja za Sa(n)jam knjige u Istri i Monte Librić.

asistent fotografa

asistent fotografa

Tajana Brajković

web programiranje

web programiranje

Informatika Mihelac

Informatika Mihelac je osnovana 2003.godine u Ljubljani. Pruža usluge savjetovanja, pisanja, programiranja, razvoja web aplikacija i izrade web stranica. Više http://www.informatikamihelac.com/hr/

autorica statue Kiklop

autorica statue Kiklop

Marina Orlić

Studirala je povijest umjetnosti i sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i učila lončarski zanat kod majstora M. Stanešića u Petrinji. 
Profesionalno se bavi keramikom i kiparstvom kao samostalna umjetnica. 
Vodila je keramičku radionicu na Nacionalnom parku Brijuni. Sudjelovala u kiparskim i keramičarskim kolonijama. 
Izradila je zidni keramički friz od 15 reljefa na temu Otajstva za Crkvu Majke Božje od Zdravlja u Medulinu, te još nekoliko javnih radova u Pomeru i Puli. 
Bila je predsjednica Hrvatskog društva likovnih umjetnika Istre. 
Uvrštena je u knjige "Povijest moderne keramike u Hrvatskoj" i "Suvremena keramika u Hrvatskoj" autorice M.Baričević. Živi i radi u Puli.

 Članica je HZSU-a (od 1990.) i ULUPUH-a (od 2006.).

Autorica je keramičke skulpture Kiklop od 2011. godine.