Pula - Dom hrvatskih branitelja, od 29.11. do 09.12.2018.

ORGANIZATORI

Udruga Sa(n)jam knjige u Istri

Castropola d.o.o.

 

SAVJET SAJMA: Slavica Ćurković, Jasmina Nina Kamber, Sanja Krelja, Valter Šarić, Vladimir Torbica

 

PROGRAMSKI ODBOR: Andrea Matošević, Aljoša Pužar, Emir Imamović Pirke, Mauricio Ferlin, Slavica Ćurković, Emina Popović Sterpin, Vladislav Bajac, Magdalena Vodopija

DIREKTORICA SAJMA

DIREKTORICA SAJMA

Magdalena Vodopija

Sudjelovala je u organizaciji i programima mnogih kulturnih i estradnih manifestacija u Puli i Istri, a 1990. godine utemeljila je (bivšu) knjižaru Castropola (zajedno s ocem Boškom Obradovićem i Zoranom Vodopijom), pet godina kasnije pulski Sajam knjige u Istri i potom Udrugu Sa(n)jam knjige u Istri koja organizira Sajam knjige u Istri i Festival dječje knjige Monte Librić, knjižnu nagradu Kiklop, festival Polis… Kao direktorici Sa(n)jam knjige u Istri dodijeljene su joj dvije značajne nagrade: Nagrada Grada Pule 2004. godine i nagrada Istriana, za najuspješniju osobu u Istri u oblasti kulture 2008. godine.

GLAVNA ORGANIZATORICA

GLAVNA ORGANIZATORICA

Slavica Ćurković

Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu – Odsjeku za pedagogijske znanosti i Visokoj učiteljskoj školi u Puli. U Udruzi Sa(n)jam knjige u Istri radi od 2008. te obavlja poslove direktorice Festivala dječje knjige Monte Librić i voditeljice ureda Sa(n)jma knjige u Istri.

VODITELJICA PRODAJE

VODITELJICA PRODAJE

Vlatka Balinčić

Studirala prirodne znanosti u Zagrebu. Radila kao knjižar savjetnik i voditelj Profil Megastora , voditelj knjižare Arkadija  i knjižare Planetopija u Zagrebu. Od 2018. voditelj prodaje Sa(n)jam knjige u Istri.

VODITELJ PRODAJE

VODITELJ PRODAJE

Denis Brandeis

Baccalaureus Kulture i turizma pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, u potrazi za daljnjim spoznajama na diplomskom studiju Kulture i turizma. U prodajnom dijelu Sa(n)jma knjige radi od 2013., a 2015. postaje zamjenik voditeljice prodaje.

AUTOR VIZUALNOG IDENTITETA I DIZAJNER SAJMA

AUTOR VIZUALNOG IDENTITETA I DIZAJNER SAJMA

Mauricio Ferlin

Diplomirao je dizajn na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu. Bavi se dizajnom, scenografijom i video stvaralaštvom, a za svoj rad je i višestruko nagrađivan. Autor je imena Sa(n)jam knjige u Istri, od 2001. godine stalni je suradnik Sajma.

ODNOSI S JAVNOŠĆU

ODNOSI S JAVNOŠĆU

Iris Mošnja

Diplomirala je hrvatski jezik i književnost na pulskom Sveučilištu. Iskustvo rada u području odnosa s javnošću stekla je radeći nekoliko godina u Udruzi Sa(n)jam knjige u Istri, gdje je, također, vodila i promocije Festivala dječje knjige Monte Librić.