25. Sa(n)jam knjige u Istri GRADOVI U TIJEKU
Od 5. do 15. prosinca 2019.

Ovdje možete preuzeti logotip i ovogodišnje vizuale 25. Sa(n)jam knjige u Istri u visokoj rezoluciji pogodnoj za tisak i web portale. Tijekom trajanja Sajma na našoj web stranici www.sanjamknjige.hr u rubrici Dnevnik Sajma svakodnevno će se objavljivati fotografije koje se mogu koristiti za opremanje tekstova. U tom je slučaju potrebno navesti ime i prezime fotografa te Sa(n)jam knjige u Istri. Za dodatne fotografije potrebno je javiti se Press službi: pr@sanjamknjige.hr

 

Možete preuzeti i vizuale čitalačke akcije Dajte mi libar:

Vizuali čitalačke akcije Dajte mi libar