25. Sa(n)jam knjige u Istri GRADOVI U TIJEKU
Od 5. do 15. prosinca 2019.

  • Program Press

Svečano otvorenje izložbe „Gradovi u tijeku“

Program 25. Sa(n)jam knjigu u Istri započinje već 5. XI.

 

U prostoru vodospreme Posjetiteljskog centra Herman Potočnik Noordung u Puli, Sa(n)jam knjige u Istri i Povijesni i pomorski muzej Istre / Museo storico e navale dell’ Istria svečano otvaraju izložbu Gradovi u tijeku 5. XI. u 20 sati.

Autori Mauricio Ferlin, Tina Ivezić, Maja Kolar i Leonida Kovač zamislili su njezin postav kao vizualno povezivanje sajamske teme o Gradovima u tijeku i grada Pule kao domicila, promišljanja tijekova u koje je uronjen.
Na izložbi se koriste fotografski motivi iz fundusa Zbirke starih razglednica te Zbirke fotografija, negativa i fotografske opreme Povijesnog i pomorskog muzeja Istre, selektirani uz pomoć stručnih suradnica Gordane Milaković i Lane Skuljan Bilić.

„'Da bih razlikovao osobine nekih drugih gradova moram krenuti od nekog početnog grada koji se onda podrazumijeva' – odgovara Marco Polo Kublaj-kanu. Taj neimenovani, jedini doslovce fluidni, nemogući ali paradoksalno postojeći grad, onaj koji se podrazumijeva u podtekstu svih Aglaura, Pirhi, Klarisa, Smaragdi, Laodamija, sadržan je i u genomu Pule.
(…)
Histarska, rimska, bizantska, franačka, mletačka, austrijska, talijanska, hrvatska, predratna, ratna, poratna, međuratna, pustošena pa nanovo građena i naseljavana, Pula je u svim svojim množinama grad u tijeku. Legenda kaže da su je osnovali Kolhiđani i da joj ime znači grad bjegunaca. Fuga." – ulomak iz (Kon)teksta Leonide Kovač.

Za Sa(n)jam knjige u Istri Pula je otpočetka taj, početni grad – grad koji se unazad razvija u fotografsko sjećanje, memoriju iz koje dolazi.