22. Sa(n)jam knjige u Istri, pulski festival knjiga i autora
Tema: Transatlantik
Dom hrvatskih branitelja, od 1. do 11. prosinca 2016., Radno vrijeme: 9-21

Tko / Što

Organizatori

Udruga Sa(n)jam knjige u Istri

Castropola d.o.o.


Savjet Sajma: Slavica Ćurković, Jasmina Nina Kamber, Sanja Krelja, Valter Šarić, Vladimir Torbica

 

Programski odbor: Tanja Tarbuk, Renata Zamida, Mauricio Ferlin, Ana Bogišić, Dario Marušić, Dinko Telećan, Vladislav Bajac, Marta Andrić, Magdalena Vodopija 

 

direktorica Sajma

direktorica Sajma

Magdalena Vodopija

sudjelovala je u organizaciji i programima mnogih kulturnih i estradnih manifestacija u Puli i Istri, a 1990. godine utemeljila je (bivšu) knjižaru Castropola (zajedno s ocem Boškom Obradovićem i Zoranom Vodopijom), pet godina kasnije pulski Sajam knjige u Istri i potom Udrugu Sa(n)jam knjige u Istri koja organizira Sajam knjige u Istri i Festival dječje knjige Monte Librić, knjižnu nagradu Kiklop, festival Polis… Kao direktorici Sa(n)jam knjige u Istri dodijeljene su joj dvije značajne nagrade: Nagrada Grada Pule 2004. godine i nagrada Istriana, za najuspješniju osobu u Istri u oblasti kulture 2008. godine.

Glavna organizatorica

Glavna organizatorica

Slavica Ćurković

diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu – Odsjeku za pedagogijske znanosti i Visokoj učiteljskoj školi u Puli. U Udruzi Sa(n)jam knjige u Istri radi od 2008. te obavlja poslove direktorice Festivala dječje knjige Monte Librić i glavne organizatorice Sa(n)jma knjige u Istri.

voditeljica ureda za goste

voditeljica ureda za goste

Emina Popović

magistra je povijesti umjetnosti i talijanske književnosti. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Padovi. Od 2015. zaposlena je u Udruzi Sa(n)jam knjige u Istri, a radi kao voditeljica ureda za goste, voditeljica Fellowship programa, prevoditeljica i kustosica sajamskih izložbi.    

 

 

voditeljica prodaje

voditeljica prodaje

Tina Zenzerović

studirala na Tekstilno-tehnološkom fakultetu u Zagrebu, smjer Modni dizajn. Do 2011.godine radila je u programskom djelu Sajma poslove organizacije, a od 2012., radi kao voditeljica prodajnog dijela Sajma.

AUTOR VIZUALNOG IDENTITETA I DIZAJNER SAJMA

AUTOR VIZUALNOG IDENTITETA I DIZAJNER SAJMA

Mauricio Ferlin

diplomirao je dizajn na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu. Bavi se dizajnom, scenografijom i video stvaralaštvom, a za svoj rad je i višestruko nagrađivan. Autor je imena Sa(n)jam knjige u Istri, od 2001. godine stalni je suradnik Sajma.

Odnosi s javnošću

Odnosi s javnošću

Iris Mošnja

magistra je hrvatskog jezika i književnosti. Diplomirala je na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli. Od 2010. godine radi u Udruzi Sa(n)jam knjige u Istri. Urednica je internet stranice Sajma i Monte Librića, suradnica je na katalozima te obavlja poslove odnosa s javnošću.

ZAMJENIK VODITELJICE PRODAJE

ZAMJENIK VODITELJICE PRODAJE

Denis Brandes

Baccalaureus Kulture i turizma pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, u potrazi za daljnjim spoznajama na diplomskom studiju Kulture i turizma. U prodajnom dijelu Sa(n)jma knjige radi od 2013., a 2015. postaje zamjenik voditeljice prodaje.

VODITELJ TEHNIKE

VODITELJ TEHNIKE

Matko Plovanić

diplomirao je na Politehnici u Puli, a školovanje nastavlja na Fakultetu za dizajn u Ljubljani. Za Udrugu Sa(n)jam knjige u Istri radi od 2009. Obavlja poslove voditelja tehnike i pomoćnog dizajnera.

FOTOGRAFKINJA

FOTOGRAFKINJA

Tanja Draškić Savić

Diplomirani Majstor umjetničke fotografije po licenci Famous Photography School - USUF IVAS International Visual Art Society Beograd. Za svoj rad je višestruko nagrađivana. Članica je FEP (Federation of European Photographers) i HDLU-a Istre. Od 2012. godine radi kao službena fotografkinja za Sa(n)jam knjige u Istri i Monte Librić.

 

Prethodna / Sljedeća