25. Sa(n)jam knjige u Istri GRADOVI U TIJEKU
Od 5. do 15. prosinca 2019.

Otvorenje Sajma postupno je iz simbolične geste preraslo u zaseban program. Sa(n)jam knjige u Istri redovito započinje svoj zimski festivalski tjedan, koji obuhvaća dvije pulske nedjelje, malom svečanošću kojoj je cilj asocirati na glavne programske sadržaje, ali i zadržati trenutak pozornosti nad sudbinskim mjestom projekta koji svih tjedana kroz godinu živi u gradu, s njegovim ljudima, javnošću i institucijama. Pa i za festivalskih dana gosti su u prolazu, a otvorenje je onaj sajamski program koji u obratu rezidentima daje povlasticu gosta. U programu otvaranja sudjeluju pisci i drugi umjetnici, raspored događaja je uređen, ali ne i fiksan, produkcija je to kojoj nije potrebno ozvučenje, koju se prati iznutra. 

  • 05.12
    12.00

    Otvorenje 25. Sa(n)jam knjige