Pula - Dom hrvatskih branitelja, od 1. do 10.12.2017.

ORGANIZATORI

Udruga Sa(n)jam knjige u Istri

Castropola d.o.o.

 

SAVJET SAJMA: Slavica Ćurković, Jasmina Nina Kamber, Sanja Krelja, Valter Šarić, Vladimir Torbica

 

PROGRAMSKI ODBOR: Aljoša Pužar, Nataša Medved, Emir Imamović Pirke, Vladislav Bajac, Mauricio Ferlin, Slavica Ćurković, Magdalena Vodopija

DIREKTORICA SAJMA

DIREKTORICA SAJMA

Magdalena Vodopija

Sudjelovala je u organizaciji i programima mnogih kulturnih i estradnih manifestacija u Puli i Istri, a 1990. godine utemeljila je (bivšu) knjižaru Castropola (zajedno s ocem Boškom Obradovićem i Zoranom Vodopijom), pet godina kasnije pulski Sajam knjige u Istri i potom Udrugu Sa(n)jam knjige u Istri koja organizira Sajam knjige u Istri i Festival dječje knjige Monte Librić, knjižnu nagradu Kiklop, festival Polis… Kao direktorici Sa(n)jam knjige u Istri dodijeljene su joj dvije značajne nagrade: Nagrada Grada Pule 2004. godine i nagrada Istriana, za najuspješniju osobu u Istri u oblasti kulture 2008. godine.

VODITELJICA UREDA

VODITELJICA UREDA

Slavica Ćurković

Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu – Odsjeku za pedagogijske znanosti i Visokoj učiteljskoj školi u Puli. U Udruzi Sa(n)jam knjige u Istri radi od 2008. te obavlja poslove direktorice Festivala dječje knjige Monte Librić i voditeljice ureda Sa(n)jma knjige u Istri.

GLAVNA ORGANIZATORICA

GLAVNA ORGANIZATORICA

Emina Popović Sterpin

Magistra je povijesti umjetnosti i talijanske književnosti. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Padovi. Od 2015. zaposlena je u Udruzi Sa(n)jam knjige u Istri, a radi kao glavna organizatorica, voditeljica ureda za goste i kustosica sajamskih izložbi.    

PRODUCENTICA PROGRAMA

PRODUCENTICA PROGRAMA

Anika Miletić

Studirala na DAMS-u u Bologni, smjer Povijest kazališta i filma. Diplomirala glumu pri Scuola di Teatro Colli, Scuola di Teatro dell’Emilia Romagna, 1998. godine. Od 2000. naovamo sudjelovala u organizaciji evenata kao što su Istra Etno Jazz Festival i Pula Film Festival. Od 2004. godine postaje dio ekipe Sajma knjige uglavnom u organizaciji programskog dijela. 

IZVRŠNA ORGANIZATORICA

IZVRŠNA ORGANIZATORICA

Lovorka Lisičić

Nesuđena pravnica, već gotovo dvadeset godina radi kao glazbena managerica. Sudjelovala je u organizaciji više stotina koncerata i glazbenih manifestacija te zastupa(la) brojne glazbene izvođače (Ivana Banfić, grupa "Karma", Boris Novković, Minea...). Od 2002. radi na Sa(n)jam knjige u Istri kao izvršna organizatorica.

VODITELJICA PRODAJE

VODITELJICA PRODAJE

Tina Zenzerović

Studirala na Tekstilno-tehnološkom fakultetu u Zagrebu, smjer Modni dizajn. Do 2011.godine radila je u programskom djelu Sajma poslove organizacije, a od 2012., radi kao voditeljica prodajnog dijela Sajma.

AUTOR VIZUALNOG IDENTITETA I DIZAJNER SAJMA

AUTOR VIZUALNOG IDENTITETA I DIZAJNER SAJMA

Mauricio Ferlin

Diplomirao je dizajn na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu. Bavi se dizajnom, scenografijom i video stvaralaštvom, a za svoj rad je i višestruko nagrađivan. Autor je imena Sa(n)jam knjige u Istri, od 2001. godine stalni je suradnik Sajma.

ODNOSI S JAVNOŠĆU

ODNOSI S JAVNOŠĆU

Iris Mošnja

Diplomirala je hrvatski jezik i književnost na pulskom Sveučilištu. Iskustvo rada u području odnosa s javnošću stekla je radeći nekoliko godina u Udruzi Sa(n)jam knjige u Istri, gdje je, također, vodila i promocije Festivala dječje knjige Monte Librić. 

FOTOGRAFKINJA SAJMA

FOTOGRAFKINJA SAJMA

Tanja Draškić Savić

Diplomirani Majstor umjetničke fotografije po licenci Famous Photography School - USUF IVAS International Visual Art Society Beograd. Za svoj rad je višestruko nagrađivana. Članica je FEP (Federation of European Photographers) i HDLU-a Istre. Od 2012. godine radi kao službena fotografkinja za Sa(n)jam knjige u Istri i Monte Librić.

FOTOGRAF SAJMA

FOTOGRAF SAJMA

Manuel Angelini

Rođen u Puli 16.11.1976. Završio Srednju školu za turizam i ugostiteljstvo u Puli, smjer HTT. Fotografijom se bavi 20-ak godina, a profesionalno zadnjih 10 godina kao fotoreporter i kao freelance fotograf. Radio kao službeni fotograf za mnoge institucije, između ostalog Muzej suvremene umjetnosti Istra, Pula Film Festival i Sa(n)jam Knjige u Istri. Dobitnik fotografskih priznanja, izlagao na pet samostalnih i brojnim skupnim izložbama.