Pula - Dom hrvatskih branitelja, od 1. do 10.12.2017.

  • Program Libar za vajk

Boli koje se šapću

Varužan Vosganjan ima neobično ime i još zanimljiviju biografiju: pisac je, političar, u dva je mandata bio ministar ekonomije u rumunjskoj vladi, a usto je i predsjednik Udruženja pisaca Rumunjske. Vosganjan je unuk ljudi koji su se prije sto godina sklonili u Rumunjsku nakon što su izbjegli genocid koji je Osmansko carstvo provelo nad Armencima. U Knjizi šapata, romanu koji se temelji na stvarnim događajima iz te 1915. godine, daje priliku žrtvama da, kada već nikada nisu mogle glasno govoriti, prošapću svoje traume vječne izmještenosti (od ruske tundre, preko rumunjskih sela, pa do izbjegličkih kampova u sirijskoj pustinji), emocionalnih ožiljaka i sjećanja na tragediju koja ne blijede ni nakon nekoliko desetljeća. Knjižari koje su predlagali ovogodišnje naslove za nagradu Libar za vajk prepoznali su snagu i vrijednost ovih svjedočenja, pa je Knjiga dobila čak dvije nominacije.