Pula - Dom hrvatskih branitelja, od 1. do 10.12.2017.

Sa(n)jam knjige u knjižnici
Program

Sa(n)jam knjige u knjižnici

Knjižnica kao utočište u viziji Jasne Kovačević

Predstavljena nagrada Libar za vajk
Libar za vajk

Predstavljena nagrada Libar za vajk

Sa(n)jam knjige u Istri predstavio nagradu koja povezuje autore, izdavače, knjižare i publiku u jedinstvenu cjelinu.