Sa(n)jam knjige u Istri

Svi plakati Sajma

2001.

 

2002.

 

2003.

 

2004.

 

2005.

 

2006.

 

2007.

 

2008.

 

2009.

 

2010.

 

2011.

 

2012.