Sa(n)jam knjige u Istri

Kiklop

Nominirani za nagradu Kiklop

15.11.2013 Kiklop

Nominirani za nagradu Kiklop
Kiklop 2013

Kiklop 2013

Nagrada Kiklop utemeljena je 2004. godine kao godišnja nagrada za revaloriziranje nakladničke struke i postavljanja stručnih kriterija u vrednovanju autorskog rada.