Sa(n)jam knjige u Istri

KIKLOP 2013.

Molimo, prijavite se.

Tehnički organizator glasanja je Informatika Mihelac. Za eventualna pitanja ili poteškoće pri glasanju, obratite se na kiklop@informatikamihelac.com.