Sa(n)jam knjige u Istri
Kiklop

Kiklop

Nagrada Kiklop utemeljena je 2004. godine kao godišnja nagrada za revaloriziranje nakladničke struke i postavljanja stručnih kriterija u vrednovanju autorskog rada.

Kiklop u Cerviji

19.05.2014 Sajam

Kiklop u Cerviji