Sa(n)jam knjige u Istri

Press foto i vizuali

Ovdje možete preuzeti naš logotip i vizual u visokoj rezoluciji pogodnoj za tisak i web portale. Tijekom trajanja Sajma na našoj web stranici www.sanjamknjige.hr u rubrici Dnevnik Sajma svakodnevno će se pohranjivati fotografije u visokoj rezoluciji. Novinari mogu koristiti fotografije za opremanje tekstova. U tom je slučaju potrebno navesti ime i prezime fotografa te Sa(n)jam knjige u Istri. Za dodatne fotografije potrebno je javiti se Press službi.

 

Preuzmite logo i vizuale 2014