Sa(n)jam knjige u Istri

Impressum

Organizator

 Udruga Sa(n)jam knjige u Istri

Castropola d.o.o.


Savjet Sajma: Sanja Krelja, Jasmina Nina Kamber, Valter Šarić, Vladimir Torbica, Slavica Ćurković

 

Programski odbor: Marta Andrić, Vladislav Bajac, Ana Bogišić, Mauricio Ferlin, Miodrag Kalčić, Anne-Kathrin Godec, Dragan S. Marković, Vladimir Šagadin, Nives Tomašević, Magadalena Vodopija 

 

direktorica Sajma

direktorica Sajma

Magdalena Vodopija

sudjelovala je u organizaciji i programima mnogih kulturnih i estradnih manifestacija u Puli i Istri, a 1990. godine utemeljila je (bivšu) knjižaru Castropola (zajedno s ocem Boškom Obradovićem i Zoranom Vodopijom), pet godina kasnije pulski Sajam knjige u Istri i potom Udrugu Sa(n)jam knjige u Istri koja organizira Sajam knjige u Istri, Festival dječje knjige Monte Librić, Knjižnu nagradu Kiklop, festival Polis…

zamjenica direktorice i glavna organizatorica

zamjenica direktorice i glavna organizatorica

Slavica Ćurković

diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu – Odsjeku za pedagogijske znanosti i Visokoj učiteljskoj školi u Puli, radila je na organizacijskim poslovima Pula Film Festivala i Muzeja suvremene umjetnosti Istre, a od 2008. u Udruzi Sa(n)jam knjige u Istri obavlja poslove direktorice Festivala dječje knjige Monte Librić, organizatorice Sa(n)jma knjige u Istri i festivala Polis te koordinatorice i tajnice knjižne nagrade Kiklop. Od 2012. glavna je organizatorica Sajma.

zamjenica glavne organizatorice i voditeljica ureda za goste

zamjenica glavne organizatorice i voditeljica ureda za goste

Rea Korani

apsolventica je talijanskoga jezika i književnosti na Sveučilištu Jurija Dobrile u Puli. Od 2006. godine angažirana je u Udruzi Sa(n)jam knjige u Istri, gdje obavlja poslove koordinatorice i hospitality usluge za programski dio Sajma. Od 2013. godine voditeljica je i posebnog sajamskog programa Fellowship – Kumpanija od libra. Glavna je organizatorica Festivala dječje knjige Monte Librić te moderatorica programa i kreatorica festivalskih glazbenih najava.

voditeljica prodaje

voditeljica prodaje

Tina Zenzerović

studirala je na Tekstilno-tehnološkom fakultetu u Zagrebu, smjer Modni dizajn. Do 2011. godine radila je u programskom djelu Sajma poslove organizacije, a od 2012., radi kao voditeljica prodajnog dijela Sajma i Monte Librića.

glavni dizajner Sajma

glavni dizajner Sajma

Mauricio Ferlin

diplomirao je dizajn na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu. Bavi se dizajnom, scenografijom i video stvaralaštvom, a za svoj rad je i višestruko nagrađivan. Autor je imena Sa(n)jam knjige u Istri, od 2001. godine stalni je suradnik Sajma.

urednik kataloga Sajma

urednik kataloga Sajma

Miodrag Kalčić

diplomirao je fiziku, povremeni je i stalni suradnik programskih i inih odbora, pisac tekstova i (ko)autor Sajamskog slogana, urednik kataloga i web stranica Sa(n)jma knjige u Istri od 1998. godine.

urednica weba Sajma

urednica weba Sajma

Iris Mošnja

magistra je hrvatskog jezika i književnosti. Od 2010. godine radi u Udruzi Sa(n)jam knjige u Istri kao koordinatorica festivalskog programa Sajma te kao moderatorica programa Festivala dječje knjige Monte Librić. Od 2013. godine urednica je internet stranice Sajma i Monte Librića. Urednica je kataloga za 7. Monte Librić te je izvršni PR projekta 1914. Puna je Pula/Pola gremita.

Izvršna organizatorica

Izvršna organizatorica

Lovorka Lisičić

Nesuđena pravnica, već gotovo dvadeset godina radi kao glazbena managerica. Sudjelovala je u organizaciji više stotina koncerata i glazbenih manifestacija te zastupa(la) brojne glazbene izvođače (Ivana Banfić, grupa "Karma", Boris Novković, Minea...). Od 2002. radi na Sa(n)jam knjige u Istri kao izvršna organizatorica.

autor spotova, glazbenih najava i voditelj tehnike

autor spotova, glazbenih najava i voditelj tehnike

Vibor Juhas

bavi se ilustracijom, animacijom, glazbom i filmom. Završio  je Školu primjenjenih umjetnosti i dizajna u Puli. U Zagrebu na otvorenom učilištu završio je grafički i web dizajn. Autor je nekolicine glazbenih spotova i filmova. Koautor je i ilustrator knjige za djecu Strahosmijeh i Ponoć u Parku 52. Uz Manuela Šumberca autor je interaktivne slikovnice: Pula prije 1914. Na Sajmu i Monte Libriću od 2013. obavlja poslove dizajnera i voditelja tehnike.

dizajner i voditelj tehnike

dizajner i voditelj tehnike

Matko Plovanić

diplomirao je politehniku na Visoko tehničko-poslovnoj školi u Puli i stekao zvanje bacc.ing. proizvodnje. Radno iskustvo tehničara stječe radeći na većini pulskih Festivala. Na Sa(n)jam knjige u Istri i Monte Libriću radi od 2009. kao tehničar, a od 2013. obavlja poslove dizajnera i voditelja tehnike. Kao dizajner radi i na projektu 1914. Puna je Pula/Pola gremita.

zamjenica voditeljice prodaje

zamjenica voditeljice prodaje

Nina Plovanić

fotografkinja

fotografkinja

Tanja Draškić Savić

Diplomirani Majstor umjetničke fotografije po licenci Famous Photography School - USUF IVAS International Visual Art Society Beograd. Za svoj rad je višestruko nagrađivana. Članica je FEP (Federation of European Photographers) i HDLU-a Istre. Od 2012. godine radi kao službena fotografkinja za Sa(n)jam knjige u Istri i Monte Librić.

web programiranje

web programiranje

Informatika Mihelac

Informatika Mihelac je osnovana 2003.godine u Ljubljani. Pruža usluge savjetovanja, pisanja, programiranja, razvoja web aplikacija i izrade web stranica. Više http://www.informatikamihelac.com/hr/

autorica statue Kiklop

autorica statue Kiklop

Marina Orlić

Studirala je povijest umjetnosti i sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i učila lončarski zanat kod majstora M. Stanešića u Petrinji. 
Profesionalno se bavi keramikom i kiparstvom kao samostalna umjetnica. 
Vodila je keramičku radionicu na Nacionalnom parku Brijuni. Sudjelovala u kiparskim i keramičarskim kolonijama. 
Izradila je zidni keramički friz od 15 reljefa na temu Otajstva za Crkvu Majke Božje od Zdravlja u Medulinu, te još nekoliko javnih radova u Pomeru i Puli. 
Bila je predsjednica Hrvatskog društva likovnih umjetnika Istre. 
Uvrštena je u knjige "Povijest moderne keramike u Hrvatskoj" i "Suvremena keramika u Hrvatskoj" autorice M.Baričević. Živi i radi u Puli.

 Članica je HZSU-a (od 1990.) i ULUPUH-a (od 2006.).

Autorica je keramičke skulpture Kiklop od 2011. godine.

 

 

Prethodna / Sljedeća